Vsebina članka


Slovenska pediatrija 2013; 20: 66-70


Pregledni članek

VLOGA DELAVCEV ZDRAVSTVENE NEGE PRI OSKRBI OTROKA IN MLADOSTNIKA PO POSKUSU SAMOMORA

B. Mal
Služba za otroško psihiatrijo, Pediatrična klinika, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Ljubljana, Slovenija

M. Brecelj-Kobe
Služba za otroško psihiatrijo, Pediatrična klinika, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Ljubljana, Slovenija

J. Rujevič
Služba za otroško psihiatrijo, Pediatrična klinika, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Ljubljana, Slovenija

M. Oštir
Služba za pljučne bolezni, Pediatrična klinika, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Ljubljana, Slovenija

Izvleček

V prispevku opisujemo celoten postopek oskrbe otroka in mladostnika po poskusu samomora, kot ga izvajamo na Pediatrični kliniki v Ljubljani, s poudarkom na zdravstveni negi na področju otroške psihiatrije in pomembnosti sodelovanja različnih zdravstvenih strok ter vrste ostalih strokovnih služb, ki tvorijo mrežo pomoči za otroke in mladostnike s tovrstno problematiko.

Ključne besede: samomor, zdravstvena nega, otrok in mladostnik.


PDF članka