Vsebina članka


Slovenska pediatrija 2013; 20: 51-58


Prikaz primera

ZASTRUPITEV OTROKA Z JEDKIMI SNOVMI – PRIKAZ PRIMERA

A. Lajhar
Klinični oddelek za gastroenterologijo, hepatologijo in nutricionistiko, Pediatrična klinika,Univerzitetni klinični center Ljubljana, Ljubljana, Slovenija

Izvleček

Jedkovine so snovi (kisline in lugi), ki v stiku s kožo ali sluznicami neposredno poškodujejo tkivo. Kadarstrup povzroči določeno okvaro, govorimo o zastrupitvi. Velika večina akutnih zastrupitev mine brez somatskih posledic za bolnike. Kljub temu pa gre pri otrocih za dovolj širok problem tako glede na incidenco kot glede na vzrok hospitalizacije. Z ustreznimi preventivnimi ukrepi bi zanesljivo uspeli zmanjšati predvsem pogostost naključnih zastrupitev. V prispevku je opisana zastrupitev z jedkimi snovmi in prikazan primer zastrupitve s kalijevim hipermanganom.

Ključne besede: zastrupitev, jedke snovi, otrok, zdravstvena nega.


PDF članka