Vsebina članka


Slovenska pediatrija 2013; 20: 45-50


Prikaz primera

ZASTRUPITEV S CALPOLOM® – PRIKAZ PRIMERA

A. Smajlović
KO za gastroenterologijo, hepatologijo in nutricionistiko, Pediatrična klinika, Univerzitetni klinični center, Ljubljana, Slovenija

Izvleček

Velika večina akutnih zastrupitev ne pušča somatskih posledic, a so zaradi incidence pomemben vzrok hospitalizacije. Z ustreznimi preventivnimi ukrepi bi zanesljivo uspeli zmanjšati pogostost naključnih zastrupitev. Če pa do zastrupitve pride, je zelo pomembno, da se hitro ukrepa in začne s pravilnim zdravljenjem neposredno po zastrupitvi, še preden se strup absorbira. V času hospitalizacije je zelo pomembno, da zna medicinska sestra pravilno komunicirati, vzpostaviti stik in tako omogočiti pretok idej, mnenj ali informacij, ki so vsebina komunikacije.

Ključne besede: zastrupitev, paracetamol, otrok, starši.


PDF članka