Vsebina članka

Slovenska pediatrija 2023; 30: 209-213

https://doi.org/10.38031/slovpediatr-2023-4-09

299
- PDF članka
Pregledni članek

KLASIFIKACIJA RAZŠIRJENEGA VOTLEGA SISTEMA SEČIL

Katarina Meštrović Popovič
Otroški oddelek, Splošna bolnišnica Celje, Celje, Slovenija

Tanja Kersnik Levart
Klinični oddelek za nefrologijo, Pediatrična klinika, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Ljubljana, Slovenija

Izvleček

Razširjen votli sistem sečil (angl. urinary tract dilatation, UTD) je ena najpogostejših najdb na ultrazvočnem pregledu med nosečnostjo. Čeprav so prirojene nepravilnosti sečil (angl. congenital anomalies of the kidney and urinary tact, CAKUT) pred rojstvom otroka in po njem pogosto brezsimp-tomne, imata njihovo odkrivanje in optimalna obravnava prenatalno in po rojstvu otroka zelo velik klinični pomen, saj so med najpogostejšimi vzroki končne ledvične odpovedi pri otrocih. Različne izraze za opis UTD (hidronefroza, pielektazija, kaliektazija, pelvikaliektazija, uronefroza itd.) danes opuščamo. Dosedanje različne definicije stopenj UTD prenatalno in postnatalno, ki med različnimi strokovnimi združenji niso bile poenotene, so vodile v različne klinične prakse glede sledenja in obravnav ploda in otroka. To je dodatno oteževalo uporabo UTD kot napovednega dejavnika pri plodu in pri novorojenčku. Najnovejša klasifikacija prenatalne in postnatalne UTD temelji na multidisciplinarnem dogovoru različnih združenj in različnih specialistov, ki obravnavajo otroke z UTD pred rojstvom in po njem. Sistem omogoča enotno razvrstitev UTD na skupine z natančno opredeljenimi ultrazvočnimi parametri, enotno terminologijo, vrednotenje razmerja med prenatalno UTD in postnatalno UTD, končno diagnozo in napoved tveganja za klinično pomembno nepravilnost sečil.

Ključne besede: klasifikacija razširjenega votlega sistema sečil, prirojene nepravilnosti sečil