Vsebina članka

Slovenska pediatrija 2023; 30: 197-203

https://doi.org/10.38031/slovpediatr-2023-4-07

275
- PDF članka
Pregledni članek

POSTNATALNO DIAGNOSTICIRANJE PRIROJENIH NEPRAVILNOSTI SEČIL

Damjana Ključevšek
Služba za radiologijo, Pediatrična klinika, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Ljubljana, Slovenija in Medicinska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Ljubljana, Slovenija

Daša Šfiligoj Planjšek
Klinika za nuklearno medicino, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Ljubljana, Slovenija

Evita Pšeničny Ažman
Služba za radiologijo, Pediatrična klinika, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Ljubljana, Slovenija

Gregor Novljan
Klinični oddelek za nefrologijo, Pediatrična klinika, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Ljubljana, Slovenija in Medicinska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Ljubljana, Slovenija

Izvleček

Slikovno diagnosticiranje je pomembno pri odkrivanju in opredelitvi prirojenih nepravilnosti sečil, na katere posumimo že v sklopu prenatalnega diagnosticiranja, takoj po rojstvu ali kasneje v življenju. Slikovno diagnosticiranje pomaga tudi pri določanju tveganja kronične ledvične bolezni v otroštvu, saj je potrebno spremljanje otrok, da zmanjšamo oziroma odložimo razvoj kronične ledvične bolezni.

Ključne besede: prirojene nepravilnosti sečil, ultrazvok, scintigrafija, magnetna resonanca, otroci