Vsebina članka

Slovenska pediatrija 2022; 29: 99-105

https://doi.org/10.38031/slovpediatr-2022-2-07

472
- PDF članka
Izvirni znanstveni članek

COVID-19 V PEDIATRIJI IN NAŠE IZKUŠNJE

Mateja Rehar
Sprejemno urgentna ambulanta in Sprejemno triažni oddelek (covid-19, sivo-rdeča cona), Pediatrična klinika, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Ljubljana, Slovenija

Nada Fujs
Sprejemno urgentna ambulanta in Sprejemno triažni oddelek (covid-19, sivo-rdeča cona), Pediatrična klinika, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Ljubljana, Slovenija

Janja Skubic
Sprejemno urgentna ambulanta in Sprejemno triažni oddelek (covid-19, sivo-rdeča cona), Pediatrična klinika, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Ljubljana, Slovenija

Branka Rožič
Klinika za infekcijske bolezni in vročinska stanja Otroški oddelek 3 (covid-19, sivo-rdeča cona), Univerzitetni klinični center Ljubljana, Ljubljana, Slovenija

Matej Kolar
Klinični oddelek za intenzivno terapijo otrok, Pediatrična klinika, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Ljubljana, Slovenija

Tea Herček
Sprejemno urgentna ambulanta in Sprejemno triažni oddelek (covid-19, sivo-rdeča cona) Pediatrična klinika, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Ljubljana, Slovenija

Maja Čamernik
Klinični oddelek za alergologijo, revmatologijo in imunske bolezni, Pediatrična klinika, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Ljubljana, Slovenija

Urška Šumljak
Klinika za infekcijek bolezni in vročinska stanja, Japljeva 2, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Ljubljana, Slovenija

Slobodanka Pance
Klinični oddelek zaintenzivno terapijo otrok, Pediatrična klinika, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Ljubljana, Slovenija

Nika Kozmus
Klinični oddelek za intenzivno terapijo otrok, Pediatrična klinika, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Ljubljana, Slovenija

Bojan Sladojević
Služba za otroško psihiatrijo, Pediatrična klinika, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Ljubljana, Slovenija

Dragana Pavlovič
Služba za otroško psihiatrijo, Pediatrična klinika, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Ljubljana, Slovenija

Izvleček

Metode: Uporabili smo kvantitativno, neeksperimentalno metodo raziskave. Vključili smo vse hospitalizirane otroke od oktobra do marca 2022. Podatke smo pridobili iz informacijskega sistema Clinical. rezultati: Analizirali smo 203 otroke (113 (55,7 %) fantov in 90 (44,3 %) deklet). Največ je bilo šolskih otrok 58 (26,1 %), starih 6–12 let. Večina SARS-Cov-2 pozitivnih otrok (93,6 %) je bila sprejeta v rdečo cono, 10 (6,4 %) pa na druge oddelke v kliniki. Največ je bilo hematoonkoloških bolnikov (22,7 %), najmanj pa otrok z boleznimi s področja alergologije, revmatologije in klinične imunologije (3 %). Sotrovimab je prejelo 39 otrok (19,20 %), Regencov 24 (11,8 %) in Remdesevir 12 (5,90 %) otrok. Zaključek: Med epidemijo SARS-CoV-2 smo na Pediatrični kliniki delo v celoti prilagodili, da bi bolnim otrokom zagotovili varno obravnavo tudi ob omejenem obsegu dela. V rdeči coni Pediatrične klinike je nemoteno potekalo zdravljenje otrok z rakom, novorojenčkov ter drugih težje kronično ali akutno bolnih otrok iz vse Slovenije z okužbo s SARS-Cov-2.

Ključne besede: pandemija, otroci, pediatrija, covid-19, SARS-CoV-2