Vsebina članka

Slovenska pediatrija 2022; 29: 91-98

https://doi.org/10.38031/slovpediatr-2022-2-06

446
- PDF članka
Strokovni članek

INFEKCIJSKE BOLEZNI PRI OTROKU

Veronika Jagodic Bašič
Otroški 3 oddelek – Siva in rdeča cona Covid 19, Klinika za infekcijske bolezni in vročinska stanja, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Ljubljana, Slovenija

Tanja Berkopec
Urgentna sprejemna ambulanta, Klinika za infekcijske bolezni in vročinska stanja, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Ljubljana, Slovenija

Nina Prodanović
Urgentna sprejemna ambulanta, Klinika za infekcijske bolezni in vročinska stanja, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Ljubljana, Slovenija

Natalija Sluga
Klinični oddelek za nefrologijo, Pediatrična klinika, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Ljubljana, Slovenija

Anja Veber
Klinični oddelek za nefrologijo, Pediatrična klinika, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Ljubljana, Slovenija

Rok Kučan
Klinični oddelek za intenzivno terapijo otrok, Pediatrična klinika, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Ljubljana, Slovenija

Marko Pokorn
Uprava in vodenje, Pediatrična klinika, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Ljubljana, Slovenija

Urška Ravnikar
Otroški 3 oddelek – Siva in rdeča cona Covid 19, Klinika za infekcijske bolezni in vročinska stanja, Univerzitetni klinični center, Ljubljana, Slovenija

Asja Jaklič
Bolniški oddelek za odrasle, Klinika za infekcijske bolezni in vročinska stanja, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Ljubljana, Slovenija

Izvleček

Nalezljive bolezni povzroča širjenje mikroorganizmov (bakterij, virusov, gliv ali parazitov) ali prionov na ljudi z drugih ljudi, živali ali okolja. Okužbe se prenašajo kontaktno, kapljično ali aerogeno. Prenašajo se neposredno s človeka na človeka, preko okuženih predmetov, z uživanjem kontaminirane hrane ali pijače, s stikom s kontaminiranimi telesnimi tekočinami in z ugrizom ali pikom živali. V prispevku opisujemo zdravstveno obravnavo pri Lymski boreliozi in klopnem meningoencefalitisu, mišji mrzlici, ter okužbah povzročenih z virusom ošpic ter virusom varicella zoster virus. Številne nalezljive bolezni, kot so ošpice in norice, lahko preprečimo s cepivi. V bolnišničnem okolju moramo izvajati postopke aerogene izolacije. če okuženi ne potrebuje hospitalizacije, se mora izolirati v domačem okolju. Pri boleznih, ki jih prenašajo živali, upoštevamo preventivne ukrepe. Ozaveščanje prebivalcev o pomembnosti zaščite pred vbodom klopa in dosledno samopregledovanje sta ključnega pomena za zmanjševanje šte-vila okuženih z Lymsko boreliozo in klopnim meningoencefalitisom. Preventivno ravnanje proti mišji mrzlici je zaščita pred vdihovanjem aerosolov. Za zaščito proti klopnemu meningoencefalitisu je na voljo cepivo, ki ga priporočamo otrokom od prvega leta dalje. Zaradi vojne v Ukrajini in velikega števila razseljenih je možen porast okužb s tuberkulozo in ošpicami ter multirezistentnimi bakterijami. Pri bolnišnični obravnavi oseb s tega področja upoštevamo z zdravstveno oskrbo povezane ukrepe za preprečevanje in obvladovanje okužb.

Ključne besede: infekcijske bolezni, izolacija, obravnava otrok, vloga medicinske sestre, preprečevanje