Vsebina članka

Slovenska pediatrija 2022; 29: 83-90

https://doi.org/10.38031/slovpediatr-2022-2-05

397
- PDF članka
Strokovni članek

OCENJEVALNE LESTVICE – VLOGA PRI ZGODNJI PREPOZNAVI IN VREDNOTENJU RAZLIČNIH BOLEZENSKIH STANJ PRI NOVOROJENČKIH

Janja Gržinić
Klinični oddelek za neonatologijo, Pediatrična klinika, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Ljubljana, Slovenija

Albina Gubanc
Klinični oddelek za neonatologijo, Pediatrična klinika, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Ljubljana, Slovenija

Iva Kovačič
Klinični oddelek za neonatologijo, Pediatrična klinika, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Ljubljana, Slovenija

Martina Lekan
Klinični oddelek za neonatologijo, Pediatrična klinika, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Ljubljana, Slovenija

Nina Palčič
Klinični oddelek za neonatologijo, Pediatrična klinika, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Ljubljana, Slovenija

Sanja Milovanović
Klinični oddelek za neonatologijo, Pediatrična klinika, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Ljubljana, Slovenija

Maja Djokić
Klinični oddelek za neonatologijo, Pediatrična klinika, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Ljubljana, Slovenija

Slađana Subotić
Klinični oddelek za neonatologijo, Pediatrična klinika, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Ljubljana, Slovenija

Urška Podgrajšek
Klinični oddelek za neonatologijo, Pediatrična klinika, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Ljubljana, Slovenija

Arnela Karabegović
Klinični oddelek za neonatologijo, Pediatrična klinika, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Ljubljana, Slovenija

Kaja Milič
Klinični oddelek za intenzivno terapijo otrok, Pediatrična klinika, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Ljubljana, Slovenija

Nastja Brodnik
Klinični oddelek za neonatologijo, Pediatrična klinika, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Ljubljana, Slovenija

Izvleček

Pri zdravljenju bolnih novorojenčkov si zdravstveno osebje lahko pomaga z ocenjevalnimi lestvicami, ki omogočajo zgo-dnjo prepoznavo različnih bolezenskih stanj in vrednotenje otrokovega zdravstvenega stanja. Z redno uporabo ocenjevalnih lestvic v kliničnem okolju vplivamo na poenoteno oskrbo, preprečujemo kratkoročne in dolgoročne posledice bolezni ter ugodno vplivamo na kakovost zdravljenja in izid bolezni.

Ključne besede: novorojenček, ocenjevalne lestvice, kakovost obravnave