Vsebina članka

Slovenska pediatrija 2021; 28: 67-77

https://doi.org/10.38031/slovpediatr-2021-2-01

234
- PDF članka
Izvirni znanstveni članek

KRANIOFACIALNE REKONSTRUKCIJE PRI OTROCIH S KRANIOSINOSTOZO

Peter Spazzapan
Enota za pediatrično nevrokirurgijo, Klinični oddelek za nevrokirurgijo, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Ljubljana, Slovenija

Miha Kočar
Klinični oddelek za maksilofacialno in oralno kirurgijo, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Ljubljana, Slovenija

Andreja Eberlinc
Klinični oddelek za maksilofacialno in oralno kirurgijo, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Ljubljana, Slovenija

Tomaž Velnar
Enota za pediatrično nevrokirurgijo Klinični oddelek za nevrokirurgijo, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Ljubljana, Slovenija

Izvleček

Izhodišče. Kraniosinostoze so redke prirojene bolezni lobanje, ki nastanejo ob prezgodnji zakostenitvi enega ali več lobanjskih šivov. Ker možgani ne morejo več prosto rasti, pride do deformacij lobanje, ki lahko dolgoročno povzročijo znotrajlobanjsko hipertenzijo in kognitivni zaostanek. Preiskovanci in metode. V Enoti za otroško nevrokirurgijo UKC Ljubljana smo pregledali vse otroke, ki so bili od junija 2015 do septembra 2020 zdravljeni zaradi kraniosinostoze (N = 71; starost 12,8 let, obdobje spremljanja 2,7 let). Zbrali smo naslednje podatke: prizadet šiv, sindromska bolezen, hidrocefalus, Chiarijeva malformacija, povišan znotrajlobanjski tlak, starost ob operaciji, kirurška tehnika, potreba po več operacijah in zapleti kirurškega zdravljenja. Rezultati. Sagitalnih je bilo 54,9 %, 25,3 % metopičnih, 14 % koronarnih enostranskih, 1,4 % koronarnih obojestranskih in 1,4 % lambdoidnih enostranskih. V 2,8 % primerov je bilo prizadetih več lobanjskih šivov. Sindromskih primerov je bilo 7 %. Skupaj smo opravili 74 posegov: 40,5 % frontoorbitalno podaljšanje, 32,4 % biparietalno remodeliranje, 22,9 % remodeliranje celotnega svoda, 2,7 % posteriorno distrakcijo in 1,3 % posteriorno ekspanzijo. Zaključki. Zdravljenje kraniosinostoz zahteva multidisciplinarni nevrokirurški, maksilofacialni in oralnokirurški pristop ter posege plastične in rekonstruktivne kirurgije. Zdravljenje kraniosinostoz je izključno kirurško. Poseg ni potreben le v kozmetične namene, temveč predvsem zato, da možganom omogočimo normalno rast.

Ključne besede: kraniosinostoza, znotrajlobanjska hipertenzija, apneja, hidrocefalus, Chiarijeva malformacija