Vsebina članka


Slovenska pediatrija 2020; 27: 137-141

https://doi.org/10.38031/slovpediatr-2020-3-06Prikaz primera

KOLAGENOZNI GASTRITIS PRI OTROCIH

Tjaša Nanut
Zdravstveni dom Ajdovščina, Ajdovščina, Slovenija

Nina Zidar
Inštitut za patologijo, Medicinska fakulteta Ljubljana, Ljubljana, Slovenija

Darja Urlep
Klinični oddelek za gastroenterologijo, hepatologijo in nutricionistiko, Pediatrična klinika Ljubljana, Ljubljana, Slovenija

Izvleček

Kolagenozni gastritis je redka oblika kroničnega vnetja želodčne sluznice. Diagnozo postavimo na podlagi značilnega histopatološkega izvida, ki pokaže zadebeljeno subepitelno kolagensko plast v lamini propriji želodčne sluznice. Poznamo dva fenotipa bolezni − otroško in odraslo obliko. Kolagenozni gastritis v odrasli dobi je značilno povezan s kolagenoznim kolitisom in drugimi avtoimunskimi boleznimi. Otroška oblika se najpogosteje kaže z anemijo s pomanjkanjem železa in bolečinami v epigastriju. Patogeneza bolezni je nejasna, zato tudi ne poznamo učinkovitega zdravljenja. V prispevku predstavljamo primer deklice s kolagenoznim gastritisom, ki smo jo zdravili na Kliničnem oddelku za gastroenterologijo, hepatologijo in nutricionistiko Pediatrične klinike v Ljubljani.

Ključne besede: gastritis, kolagen, sideropenična anemija, epigastrična bolečina, otroci


PDF članka