Vsebina članka


Slovenska pediatrija 2020; 27: 118-123

https://doi.org/10.38031/slovpediatr-2020-3-02Pregledni znanstveni članek

PRIPOROČILA ZA OCENO IN OBRAVNAVO STRIDORJA PRI OTROKU

Petra Pavlič
Služba za pljučne bolezni, Pediatrična klinika, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Ljubljana, Slovenija

Ana Kotnik Pirš
Služba za pljučne bolezni, Pediatrična klinika, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Ljubljana, Slovenija in Katedra za pediatrijo, Medicinska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Ljubljana, Slovenija

Izvleček

Stridor je visokofrekvenčen zvok, ki nastane zaradi nihanja zraka ob zoženih večjih dihalnih poteh. Slišimo ga s prostim ušesom. Lahko je znak funkcionalno nepomembnega stanja, lahko pa je posledica življenje ogrožajočega stanja, ki zahteva takojšnjo prepoznavo in obravnavo. Epidemioloških podatkov o stridorju je malo, vzrokov zanj veliko. V večini literature stridor razvrščajo glede na vzrok in glede na anatomsko mesto zožitve dihalne poti. Ker smo prispevek pripravili predvsem za hitro in pregledno uporabnost v klinični praksi, smo stridor razdelili glede na klinično sliko in izdelali diagnostični algoritem za obravnavo otroka s stridorjem.

Ključne besede: stridor, otrok, obravnava


PDF članka