Vsebina članka

Slovenska pediatrija 2019; 26: 270-275
58
- PDF članka
Raziskovalni članek

KAVSTIČNE POŠKODBE POŽIRALNIKA PRI OTROCIH

Urška Cvajnar
Zdravstveni dom Domžale, Domžale, Slovenija

Matevž Srpčič
Klinični oddelek za torakalno kirurgijo, Kirurška klinika, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Ljubljana, Slovenija

Matjaž Homan
Klinični oddelek za gastroenterologijo, hepatologijo in nutricionistiko Pediatrična klinika Univerzitetni klinični center Ljubljana Katedra za pediatrijo, Medicinska fakulteta, Univerza v Ljubljani Bohoričeva 20, Ljubljana, Slovenija

Izvleček

Izhodišča: Dečki v predšolskem obdobju najpogosteje nena­merno zaužijejo kavstične snovi (baze pogosteje kot kisli­ne), največkrat nepravilno shranjena gospodinjska čistila. Zaužita količina je majhna. Ob tem lahko pride do poškod­be sluznice prebavil, lahko celo do dolgoročnih zapletov. Najpogostejši zaplet je zožitev požiralnika, ki jo zdravimo z mehanskim širjenjem. »e nismo uspešni, moramo požiralnik kirurško odstraniti in ga nato nadomestiti. Metode: V obdobju od 1. 1. 2012 do 30. 6. 2018 smo na Kliničnem oddelku za gastroenterologijo, hepatologijo in nutricionistiko Pediatrične klinike v Ljubljani obravnavali 21 otrok s kavstično poškodbo, od tega 15 (71 %) dečkov in 6 (29 %) deklic. Večina (67 %) je bila mlajša od 5 let. Rezultati: Vsi so kavstično snov zaužili nenamerno, količine zaužite snovi pa so bile majhne. Najpogosteje (62 %) so zau­žili bazično gospodinjsko čistilo (81 %). Najhujšo poškodbo je utrpel deček, ki je zaužil bazično profesionalno čistilo. Nizko stopnjo poškodbe je utrpelo 79 % bolnikov, visoko pa 21 % bolnikov. Pri dveh bolnikih je prišlo do zožitve požiralnika. Pri enem je bila uspešna mehanska širitev, pri drugem pa sta bili potrebni ezofagektomija in rekonstrukcija z želodcem. Zaključki: Nenamerno zaužitje kavstičnih snovi je najpogo­stejše pri predšolskih otrocih. Z ozaveščanjem staršev ter z ustreznim označevanjem in zavarovanjem embalaže, ki je na tržišču, bi lahko število nesreč vsaj zmanjšali, če ne celo povsem preprečili.

Ključne besede: zaužitje kavstičnih snovi, poškodbe požiral­nika, zapleti, otroci