Vsebina članka


Slovenska pediatrija 2016; 23: 155-159


Pregledni članek

OTROK S SINDROMOM KRATKEGA ČREVESA – PRIPRAVA OTROKA IN STARŠEV NA ODPUST

M. Koren Golja
Klinični oddelek za otroško kirurgijo in intenzivno terapijo, Kirurška klinika, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Ljubljana, Slovenija

Izvleček

Prehod iz bolnišnice v domače okolje je za otroka s kronično boleznijo in njegove starše nadvse stresno dogajanje. To še posebej velja za otroka z vstavljenim tuneliranim osrednjim venskim katetrom, ki mu omogoča nadaljnje življenje. Odpust otroka iz bolnišnice je kompleksno dogajanje, pri katerem sodelujejo različni strokovnjaki, ki z otrokom in družino sodelujejo tudi po odpustu iz bolnišnice. Ob odpustu moramo pripraviti poseben načrt zdravstvene nege otroka v domačem okolju. V prispevku prikazujemo faze odpusta v domačo oskrbo pri otroku s sindromom kratkega črevesa. Ob soočanju staršev z otrokovo kronično boleznijo ima pomembno vlogo medicinska sestra, ki je nenehno ob otroku ter starše s profesionalnim odnosom in strokovnim znanjem vodi do končnega cilja. Izobraževalni proces o varni in kakovostni oskrbi otroka s kronično boleznijo na domu vedno prilagodimo vsaki družini posebej.

Ključne besede: starši, tuneliran osrednji venski kateter, otrok

Več ...