Vsebina članka


Slovenska pediatrija 2016; 23: 149-154


Raziskovalni članek

POMEN NEPREKINJENEGA REDNEGA IZOBRAŽEVANJA ZA OTROKE IN MLADOSTNIKE S SLADKORNO BOLEZNIJO TIPA 1 IN NJIHOVE DRUŽINE

A. Gianini
Klinični oddelek za endokrinologijo, diabetes in presnovne bolezni, Pediatrična klinika, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Ljubljana, Slovenija

N. Bratina
Klinični oddelek za endokrinologijo, diabetes in presnovne bolezni, Pediatrična klinika, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Ljubljana, Slovenija

Izvleček

Teoretična izhodišča in namen raziskave: Sladkorna bolezen tipa 1 je avtoimunska bolezen, ki najpogosteje prizadene mlade. Na Kliničnem oddelku za endokrinologijo, diabetes in bolezni presnove smo opravili raziskavo, da bi ugotovili, kako dobro so otroci in mladostniki, ki so v razmiku 12 mesecev opravili dve zaporedni izvedbi programa »Razširjena letna kontrola«, seznanjeni s sladkorno boleznijo tipa 1 in z načeli vodenja bolezni. Metoda: V raziskavo smo vključili 140 otrok in mladostnikov s sladkorno boleznijo tipa 1, ki so v programu »Razširjena letna kontrola« izpolnjevali strukturiran test »Poznavanje vodenja sladkorne bolezni tipa 1«. Ob prvi izvedbi programa so se otroci in mladostniki udeležili dodatnega izobraževanja o samokontroli sladkorne bolezni. Rezultati: Izsledki raziskave so pokazali, da po dveh zaporednih vključitvah v program »Razširjena letna kontrola« obstaja statistično pomembna povezanost med vrednostjo HbA1c in rezultatom testa znanja. Pri skupini otrok, ki si pogosteje merijo krvni sladkor, smo dokazali statistično pomembne razlike v poznavanju sladkorne bolezni tipa 1. Mladostniki s slabšim poznavanjem sladkorne bolezni tipa 1 se srečujejo z enakim obsegom težav pri vodenju sladkorne bolezni kot mladostniki z boljšim poznavanjem bolezni. Poznavanje sladkorne bolezni se razlikuje tudi glede na spol bolnikov (deklice so po dveh zaporednih izobraževanjih pokazale boljše znanje v primerjavi z dečki) in glede na indeks telesne mase (boljše znanje o sladkorni bolezni izkazujejomladostniki z nižjim ITM). Razpravljanje: Z raziskavo o pomenu izobraževanja pri otrocih in mladostnikih s sladkorno boleznijo smo dokazali, da je redno izobraževanje o sladkorni bolezni tipa 1 pri otrocih in mladostnikih ključnega pomena za dobro presnovno urejenost. Rezultati naše raziskave kažejo na smiselnost nadaljnjega raziskovanja, ki naj bi se osredotočilo na izbrane ciljne skupine.

Ključne besede: sladkorna bolezen tipa 1, zdravstvena vzgoja, test poznavanja sladkorne bolezni, presnovna urejenost, otroci, mladostniki.

Več ...