Vsebina članka


Slovenska pediatrija 2016; 23: 118-123


Pregledni članek

OTROKOVO RAZUMEVANJE IN DOŽIVLJANJE OBRAVNAV V ZDRAVSTVENIH USTANOVAH V RAZLIČNIH RAZVOJNIH OBDOBJIH

P. Lešnik Musek
Klinični oddelek za otroško, mladostniško in razvojno nevrologijo, Pediatrična klinika, Univerzitetni klinični center, Ljubljana, Slovenija

Izvleček

V prispevku obravnavamo pomen zdravstvenih obravnav v različnih ustanovah pri otrocih in mladostnikih z vidika njihovega doživljanja stresa. Pojasnjujemo možne vzroke stresa v okviru zdravstvenih obravnav ter navajamo in pojasnjujemo različne dejavnike, ki vplivajo na otrokovo doživljanje stresa in načine soočanja z njim. Posebej izpostavljamo vlogo kognitivnega razvoja kot ključnega dejavnika, ki vpliva na razumevanje in doživljanje zdravstvenih obravnav pri otrocih in mladostnikih. Izpostavljamo tudi nekatere značilnosti v različnih razvojnih obdobjih, od obdobja dojenčka do mladostništva. Razpravljamo tudi o stresu pri starših otrok in mladostnikov, ki so deležni zdravstvene obravnave, predstavljamo možne dejavnike stresa pri starših otrok in njihovo odzivanje nanje. Prikazujemo odnos med doživljanjem obravnave s strani staršev in med odzivom na stres pri otrocih. Izpostavljamo vlogo zdravstvenih delavcev, posebej medicinskih sester oz. tehnikov, pri zmanjševanju stresa otrok in mladostnikov med zdravstvenimi posegi. Posebej poudarjamo pomembnost načrtne priprave otrok in mladostnikov pred obravnavo.

Ključne besede: otroci, zdravstvena obravnava, razvojno obdobje.

Več ...