Vsebina članka

Slovenska pediatrija 2016; 23: 113-117
15
- PDF članka
Pregledni članek

PRIPRAVA OTROKA NA ENDOSKOPIJO

A. Smajlović
KO za gastroenterologijo, hepatologijo in nutricionistiko, Pediatrična klinika, Univerzitetni klinični center, Ljubljana, Slovenija

Izvleček

Otroka najbolje poznajo njegovi starši, zato lahko veliko pripomorejo k čim bolj učinkoviti pripravi na kakršni koli poseg. Tudi odzivanje otroka je podobno odzivanju njegovih staršev. Med bivanjem v bolnišnici odločilno vlogo prevzame medicinska sestra, ki z ustrezno razlago uspešno zmanjšuje strah pred posegom in drugimi predvidenimi stresnimi dogodki.

Ključne besede: otrok, starši, poseg, priprava.

Več ...