Vsebina članka

Slovenska pediatrija 2016; 23: 46-53
215
- PDF članka
Prikaz primera

SPONTANA KRVAVITEV IZ PRIROJENE MOŽGANSKE ARTERIOVENSKE MALFORMACIJE KOT SEKUNDARNI VZROK GLAVOBOLA – PRIKAZ PRIMERA

N. Prezelj
Klinični oddelek za otroško, mladostniško in razvojno nevrologijo, Pediatrična klinika, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Ljubljana, Slovenija

T. Kaparić
Klinični oddelek za otroško kirurgijo in intenzivno terapijo, Kirurška klinika, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Ljubljana, Slovenija

N. Bizjak
Klinični oddelek za otroško, mladostniško in razvojno nevrologijo, Pediatrična klinika, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Ljubljana, Slovenija

Izvleček

Glavobol je pogost simptom, zaradi katerega otroci in mladostniki obiščejo zdravnika. Začetna obravnava akutnega glavobola pri otrocih je usmerjena v prepoznavanje morebitnih sekundarnih vzrokov glavobola. Glavobol kot posledica hemoragičnega infarkta ...

Ključne besede: sekundarni glavobol, arteriovenske malformacije, znotrajmožganska krvavitev, slikovno diagnosticiranje, zdravljenje arteriovenskih malformacij.