Vsebina članka

Slovenska pediatrija 2016; 23: 14-23
233
- PDF članka
Raziskovalni članek

UČINKOVITOST UKREPANJA STARŠEV, KO OTROCI ZBOLIJO

T. Šušteršič
Zdravstveni dom Koper, Dellavallejeva ul. 3, 6000 Koper, Slovenija

M. Semič Maršič
Razvojna ambulanta, Zdravstveni dom Koper, Dellavallejeva ul. 3, 6000 Koper, Slovenija

Izvleček

Izhodišča: Na osnovi izpolnjenih vprašalnikov smo ugotavljali, ali se starši predšolskih otrok znajo pravilno odzvati, ko njihov otrok zboli. Preučevali smo tudi, ali smo jih v predšolskem dispanzerju ustrezno seznanili s pravilnimi načini ukrepanja. Material, preiskovanci in metode: Statistično smo obdelali in analizirali vprašalnike, ki so jih izpolnili starši otrok v predšolskem dispanzerju Zdravstvenega doma Postojna. Rezultati: Večina staršev (67 % vprašanih) je najbolj zaskrbljena ob pojavu povišane telesne temperature.Kar 72 % vprašanih staršev bolnega otroka odpelje k zdravniku drugi ali tretji dan bolezni. Med boleznijo za otroke v večini skrbijo starši (86 % vprašanih). Odgovori se glede na starost otrok nekoliko (a ne pretirano) razlikujejo, kar je pričakovano. Zaključki: Na primarni zdravstveni ravni skrbimo za celostno zdravje otrok. Med preventivnimi pregledi starše osveščamo in izobražujemo, kako pri otroku prepoznajo bolezen in pravilno ukrepajo. Ugotovitve raziskave so spodbudne, saj se starši na otrokovo bolezen večinoma odzovejo trezno. Še vedno pa nas čaka veliko izzivov, največ verjetno prav na področju poučevanja staršev, da prepoznajo simptome in znake bolezni ter pravilno ukrepajo ob pojavu povišane telesne temperature.

Ključne besede: bolezen, otrok, starši, povišana telesna temperatura, zdravstvena vzgoja