Vsebina članka

Slovenska pediatrija 2016; 23: 4-13
265
- PDF članka
Raziskovalni članek

EPIDEMIOLOGIJA HUDIH POŠKODB PRI OTROCIH

K. Dejak Gornik
Klinični oddelek za travmatologijo, Kirurška klinika, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Ljubljana, Slovenija

T. Havliček
Klinični oddelek za travmatologijo, Kirurška klinika, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Ljubljana, Slovenija

M. Pavčnik
Klinični oddelek za otroško kirurgijo in intenzivno terapijo, Kirurška klinika,<br /> Katedra za pediatrijo, Medicinska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Ljubljana

Izvleček

Izhodišča. Poškodbe so vodilni vzrok umrljivosti otrok v razvitih državah in so hkrati povezane tudi z znatno dolgoročno obolevnostjo. V raziskavi smo želeli analizirati podatke o hudo poškodovanih otrocih, ki so potrebovali zdravljenje v enoti intenzivne terapije (EIT) Kliničnega oddelka za otroško kirurgijo in intenzivno terapijo (KOOKIT) UKC Ljubljana. Metode. Pregledali smo razpoložljivo zdravstveno dokumentacijo ter zbrali in analizirali podatke o otrocih, ki so bili od januarja 2010 do decembra 2012 zaradi poškodbe sprejeti v EIT KOOKIT UKC Ljubljana. Rezultati. V analiziranem obdobju je bilo v EIT KOOKIT zaradi poškodbe sprejetih 59 otrok, od tega 44 dečkov. Mediana starosti poškodovanih otrok je bila 5 let (razpon: 2 tedna do 14 let). Najpogostejši mehanizmi poškodbe so bili padci (42 %) in prometne nesreče (41 %). Med vrstami poškodb so prevladovale tope poškodbe glave (80 %). Pri 3,4 % otrok smo zabeležili namerno poškodbo. Umrljivost otrok med hospitalizacijo je znašala 10 %. Ob odpustu je bilo 64 % otrok brez težav, 36 % otrok pa je bolnišnico zapustilo s posledicami. Zaključek. V raziskavi smo ugotovili, da so pri otrocih najpogostejše tope poškodbe, ki so predvsem posledica prometnih nezgod in padcev. Tope poškodbe glave so pri poškodovanih otrocih tudi najpogostejši vzrok smrti in trajne invalidnosti. Poleg koristi, ki jih prinaša izjemen napredek v medicini, lahko k zmanjšanju obolevnosti in umrljivosti otrok zaradi poškodb pripomoremo zlasti z učinkovitim izvajanjem ukrepov preprečevanja.

Ključne besede: poškodba, politravma, poškodba glave, otrok