Vsebina številke


letnik 25, 2018, št. 1-2


600
17-23   /   SALMONELNI MIOKARDITIS – PRIKAZ PRIMERA
A. Nemec, D. Meglič

24-30   /   POMEN VZPOSTAVITVE REGISTRA ZA SPREMLJANJE OTROK Z ŽIVČNO- MIŠIČNIMI BOLEZNIMI, FIZIOTERAPEVSKA OBRAVNAVA IN PRIKAZ PRIMERA
T. Sabadin, M. Rogelj, A. Piskar

31-39   /   PSIHOLOŠKI VIDIKI OBRAVNAVE OTROK IN MLADOSTNIKOV Z ŽIVČNO-MIŠIČNIMI BOLEZNIMI: NJIHOVO PRILAGAJANJE IN IZZIVI NJIHOVIH DRUŽIN
P. Lešnik Musek, L. Košmrlj, D. Gosar, T. Meško

40-47   /   ZDRAVSTVENA NEGA OTROK Z NEFROLOŠKIMI BOLEZNIMI
D. Djurić, M. Bremec, P. Travnikar Pouh, A. Hostnik, S. Drozdek

48-53   /   PRIROJENE SRČNE BOLEZNI PRI OTROCIH IN ZDRAVSTVENA NEGA
A. Štrumpfl, K. Vodušek, A. Skok, J. Pačarič

5-16   /   GAUCHERJEVA BOLEZEN PRI OTROCIH IN MLADOSTNIKIH – POMEN ZGODNJEGA ODKRIVANJA ZA USPEŠNO ZDRAVLJENJE
A. Potočnik, L. Kitanovski, M. Žerjav Tanšek, J. Brecelj, M. Benedik Dolničar, M. Zupančič, T. Battelino, U. Grošelj

54-58   /   PROGRAMI STARŠEVSTVA IN NJIHOVO UVAJANJE V REPUBLIKI SLOVENIJI
M. Anderluh, A. Mirković