Vsebina številke


letnik 24, 2017, št. 4


506
204-210   /   ZNAČILNOSTI, ZAPLETI IN BOLEZNI DVOJČKOV
S. Sitar Golob, G. Nosan

211-218   /   GASTROINTESTINALNI ZAPLETI PRI MOTNJAH HRANJENJA
K. Vidmar, M. Anderluh, T. Kamhi Trop

219-229   /   DISLIPIDEMIJA PRI DEBELIH OTROCIH
E. Jovanovski, H. Krek, U. Grošelj, P. Kotnik

230-237   /   ETIČNE DILEME V ZVEZI Z UPORABO KOMERCIALNIH GENETSKIH TESTOV
M. Oražem, U. Grošelj

238-243   /   POLANDOV SINDROM – PRIKAZ PRIMERA
K. Esih, J. Drobež, S. Bertok