Vsebina številke


letnik 17, 2010, št. 3


237
146-149   /   POŠKODBE POŽIRALNIKA Z JEDKOVINAMI
H. Turk, R. Orel

150-155   /   POMEN DOLOČANJA MINIMALNE REZIDUALNE BOLEZNI PRI ZDRAVLJENJU AKUTNE LIMFOBLASTNE LEVKEMIJE V PEDIATRIJI
T. Prelog, J. Jazbec

156-160   /   KOLODIJSKI OTROK
R. Hudomalj, S. Bizjak, D. Paro Panjan, V. Dragoš

161-166   /   EVANSOV SINDROM
P. Nabergoj, L. Kitanovski, J. Jazbec