Vsebina številke


letnik 20, 2013, št. 1-2


323
105-110   /   PRIPOROČILA ZA UPORABO INHALATORJEV V DOMAČEM OKOLJU
M. Oštir

113-119   /   POMEN PRISOTNOSTI STARŠEV OB OTROKU V BOLNIŠNICI
M. Rogelj

120-126   /   ZDRAVSTVENA VZGOJA STARŠEV OTROK Z GASTROSTOMO
E. Šmid

12-19   /   SHWACHMAN-DIAMONDOV SINDROM − PRIKAZ DVEH PRIMEROV
M. Bratkovič, V. Rajić, M. Homan

127-133   /   ŽIVLJENJE OTROKA Z DIALIZO – PRIKAZ PRIMERA
D. Djurić

134-140   /   PSIHOLOŠKA PODPORA OTROKU S KRONIČNO BOLEZNIJO IN NJEGOVI DRUŽINI
M. Gorenc

20-28   /   HIPERTIROZA IN TIROIDNA KRIZA
B. Zupančič, N. Bratina

31-36   /   PREGLED NAJPOGOSTEJŠIH ZASTRUPITEV NA PEDIATRIČNI KLINIKI
I. Lesjak

37-44   /   ZASTRUPITEV OTROKA Z DROGAMI IN PREDSTAVITEV TESTOV
N. Fujs

45-50   /   ZASTRUPITEV S CALPOLOM® – PRIKAZ PRIMERA
A. Smajlović

51-58   /   ZASTRUPITEV OTROKA Z JEDKIMI SNOVMI – PRIKAZ PRIMERA
A. Lajhar

59-65   /   ZASTRUPITEV Z ALKOHOLOM
J. Kolenc

66-70   /   VLOGA DELAVCEV ZDRAVSTVENE NEGE PRI OSKRBI OTROKA IN MLADOSTNIKA PO POSKUSU SAMOMORA
B. Mal, M. Brecelj-Kobe, J. Rujevič, M. Oštir

7-11   /   ZASTRUPITEV Z OGLJIKOVIM MONOKSIDOM
Z. Korošec Noč, J. Bošnjak

71-77   /   KAKO VODITI POGOVOR S SAMOMORILNO OGROŽENIM OTROKOM IN MLADOSTNIKOM
S. Kovač, M. Brecelj-Kobe, J. Rujevič, D. Mušič

81-88   /   AKUTNE BOLEZNI ZGORNJIH DIHAL – KAKO LAHKO POMAGA MEDICINSKA SESTRA?
T. Grbec

89-97   /   OPAZOVANJE OTROKA Z BRONHIOLITISOM – LAHKO VPLIVA NA KONČEN IZID ZDRAVLJENJA?
M. Oštir

98-104   /   ZDRAVSTVENA NEGA OTROKA Z BRONHIOLITISOM
M. Zupan