Vsebina številke


letnik 29, 2022, št. 3


515
123-128   /   NAPOVEDNI DEJAVNIKI ZA USPEŠNOST ENDOSKOPSKE TRETJE VENTRIKULOSTOMIJE PRI OTROCIH
Peter Spazzapan, Matic Munda, Tomaž Velnar

129-134   /   PREPOZNAVA IN ZDRAVLJENJE BOLNIKOV Z MOTNJAMI SINTEZE ŽOLČNIH KISLIN
Jernej Brecelj

135-142   /   GENETSKI VIDIKI INDIREKTNE HIPERBILIRUBINEMIJE PRI NOVOROJENČKU
Katja Jarc Georgiev, Manca Velkavrh

143-148   /   OBRAVNAVA MLADOSTNIKA S SUMOM NA TUBERKULOZO
Blerta Gashi Zogaj, Dušanka Lepej

149-153   /   HERMANSKY-PUDLAKOV SINDROM IN GRANULOMATOZNO VNETJE ČREVESA – PREGLEDNI PRISPEVEK IN PRIKAZ PRIMERA
Urška Berden, Lidija Kitanovski, Darja Urlep

154-158   /   ŠTIRINAJSTLETNO DEKLE S HEMORAGIČNO MRZLICO Z RENALNIM SINDROMOM
Špela Urankar Brvar, Maja Arnež, Simona Bizjak Vojinovič