Vsebina številke


letnik 28, 2021, št. 3


709
123-129   /   ENDOSKOPSKA GASTROSTOMA PRI OTROCIH: PODATKI S PEDIATRIČNE KLINIKE V LJUBLJANI
Tjaša Žagar, Matjaž Homan, Nataša Podlogar

130-137   /   NACIONALNA PRIPOROČILA ZA ANTIKOAGULACIJSKO TROMBOPROFILAKSO OTROK IN MLADOSTNIKOV Z OKUŽBO SARS-COV-2
Barbara Faganel Kotnik, Alenka Trampuš Bakija, Tadej Avčin, Lidija Kitanovski

138-146   /   PRIPOROČILA ZA ZDRAVLJENJE AKEN, POVZETA PO NAJNOVEJŠIH MEDNARODNIH SMERNICAH
Manca Valjavec, Mateja Starbek Zorko

147-153   /   OSTEOPENIJA NEDONOŠENČKA
Nina Majoranc, Aneta Soltirovska Šalamon

154-158   /   NEALKOHOLNI STEATOHEPATITIS PRI OTROKU − PRAKTIČNI PRISTOP S PREDSTAVITVIJO PRIMERA
Ana Šinkovec, Milanka Živanović, Martin Thaler, Jernej Brecelj

159-164   /   ATELEKTAZA KOT ZAPLET AKUTNEGA BRONHIOLITISA PRI NOVOROJENČKU
Anja Korošec, Jana Lozar Krivec, Mojca Grošelj Grenc