Vsebina številke


letnik 27, 2020, št. 4


902
163-171   /   HUMANE GENETSKE SPREMEMBE IN NJIHOVO DOLOČANJE: TRENUTNO STANJE IN OBETI ZA PRIHODNOST
Lara Slavec, Ksenija Geršak, Nataša Karas Kuželički, Katarina Trebušak Podkrajšek

172-178   /   LABORATORIJSKI KAZALNIKI ANEMIJE PRI NOVOROJENČKU
Petja Fister, Katerina Stojanov, Barbara Faganel Kotnik

179-182   /   AKUTNI PANKREATITIS IN HEPATITIS OB OKUŽBI Z VIRUSOM INFLUENCE B: PREDSTAVITEV PRIMERA
Tjaša Žagar, Liza Lea Lah, Tina Kamhi Trop

183-187   /   CISTIČNA HIDATIDNA BOLEZEN PRI OTROKU: PRIKAZ PRIMERA
Petra Golob, Katja Zemljarič, Jernej Brecelj

188-191   /   TULAREMIJA − PRIKAZ DVEH PRIMEROV PRI OTROCIH
Karmen Tašner, Aneta Nikolova, Aleksandra Zorko – Brodnik, Vojko Berce