Vsebina številke


letnik 27, 2020, št. 2


710
51-55   /   OBRAVNAVA DEČKOV Z NESPUŠČENIMI MODI
Robert Kodrič, Jernej Strojinc, Mateja Jakopec

56-65   /   CHIARIJEVE MALFORMACIJE PRI OTROCIH
Peter Spazzapan, Jure Guntar, Borut Prestor

66-71   /   VIDEOTORAKOSKOPSKA KIRURGIJA PRI OTROCIH
Matevž Srpčič

72-76   /   KONTINENCA ZA BLATO PO REKONSTRUKCIJI ANOREKTALNIH MALFORMACIJ
Polona Studen Pauletič

77-80   /   UKLEŠČENE DIMELJSKE KILE PRI OTROCIH
Polona Studen Pauletič

81-85   /   HIRSCHSPRUNGOVA BOLEZEN − ZGODNJI IN POZNI ZAPLETI
Jože Maučec, Julija Pavčnik, Diana Gvardijančič