KONTAKT

SLOVENSKA PEDIATRIJA,
revija pediatrov Slovenije in specialistov šolske ter visokošolske medicine Slovenije.
Vse dopise pošljite na naslov uredništva in uprave ali na elektronski naslov.
Pediatrična klinika, 1525 Ljubljana, Bohoričeva ul. 20,

tel.: +386 (0) 1 52 23 801, fax: +386 (0) 1 52 29 357,
e-mail: mihaela.jurcec@slovenskapediatrija.si 
in mihaela.jurcec@siol.net

Za tiskano verzijo znaša letna naročnina za posameznika znaša 32,20 € z DDV. Posamezna številka stane 8,50 € (brez DDV).
Naročnino je potrebno nakazati na transakcijski račun pri SKB d.d., št.: 03100-1012228080
z oznako  “za Slovensko pediatrijo”, s točnimi podatki o imenu in priimku ter naslovu naročnika oziroma ustanove.

Naroči revijo!

Slovenska pediatrija izide štirikrat letno.
Revijo indeksira in/ali abstrahira: Biomedicina Slovenica

ISSN 1318-4423 (Tiskana izdaja)
ISSN 2712-3960 (Spletna izdaja)