Slovenska pediatrija je znanstveno-strokovna medicinska revija, ki objavlja prispevke s področja pediatrije, šolske medicine in mejnih področij. Revija je začela izhajati leta 1994 in od takrat izhaja redno štirikrat letno.

Poslanstvo revije je slovensko strokovno javnost seznanjati z novostmi in smernicami iz različnih področij pediatrije. V ta namen objavljamo uvodnike, izvirne znanstvene, pregledne znanstvene in strokovne članke ter klinične primere. Objavljamo tudi poročila s strokovnih srečanj in rednih sestankov Razširjenega strokovnega kolegija za pediatrijo.

Uredništvo sprejema v obravnavo le dela, ki pred tem še niso bila objavljena in niso v procesu objave. Prispevki so praviloma napisani v slovenskem jeziku. S ciljem, da bi prispevki objavljeni v Slovenski pediatriji dosegli čim več bralcev tudi izven slovensko govorečega področja, je možna tudi objava prispevka v angleškem jeziku. Rokopis mora biti pripravljen po objavljenih navodilih avtorjem in poslan v elektronski obliki (wordov dokument) kot priloga po elektronski pošti na elektronska naslova mihaela.jurcec@siol.net in primoz.kotnik@mf.uni-lj.si.

Vse anonimizirane prispevke pregledata dva neodvisna recenzent, ki podata svoje pisno mnenje. 

Slovenska pediatrija je revija z odprtim dostopom, vsi objavljeni prispevki so prosto in takoj po objavi dostopni za deljenje in uporabo ob ustreznem citiranju originalnih avtorjev in vira (Licenca CC-BY-NC 4.0). Objavljene revije so dostopne na naši spletni strani in povzete v relevantnih bibliografskih bazah oziroma digitalnih knjižnicah.

Sprejem in objava prispevkov je za avtorje brezplačna.

Avtorske pravice obdrži avtor članka. Avtorji dovolijo reviji Slovenska pediatrija, da objavi članek in se predstavi kot njegov izvirni izdajatelj. Avtorji podeljujejo vsem tretjim osebam pravico do svobodne uporabe članka pod pogojem, da so navedeni njegovi izvirni avtorji in podatki o objavi.
TRENUTNA ŠTEVILKA: letnik 31, 2024, št. 249-55   /   TRANSPLANTACIJA PRI OTROCIH IN MLADOSTNIKIH
Ana Gianini, Simona Ivančan, Kaja Podlogar, Magda Zupan, Uroš Krivec, Erika Šmid, Sanja Borčić, Simona Kotar Grandovec, Slavica Popovič, Anita Štih

56-61   /   PREHRANSKA OBRAVNAVA PEDIATRIČNIH BOLNIKOV PO PRESADITVI ORGANA, KOSTNEGA MOZGA OZ. KRVOTVORNIH MATIČNIH CELIC
Manca Čot, Anija Orel, Tomaž Poredoš, Andreja Širca Čampa, Evgen Benedik

62-65   /   POMEN KOMUNIKACIJE V SODOBNI ZDRAVSTVENI NEGI V PEDIATRIJI
Majda Oštir

66-71   /   OBRAVNAVA HETEROAGRESIVNEGA OTROKA IN MLADOSTNIKA Z DUŠEVNO MOTNJO NA ODDELKU POD POSEBNIM NADZOROM
Matejka Pintar Babič, Žiga Rosenstein, Maja Drobnič Radobuljac

72-76   /   TEMELJNI POSTOPKI OŽIVLJANJA OTROK
Ivana Breznik, Matjana Koren Golja, Teja Markan, Eva Plut, Danijela Prelogar, Sara Spasenić

77-84   /   PRESEJALNO TESTIRANJE NOVOROJENČKOV ZA VROJENE BOLEZNI V SLOVENIJI
Jernej Kovač, Barbka Repič Lampret, Žiga Iztok Remec, Teja Sever Šraj, Urh Grošelj

85-88   /   KLINIČNI PRIMER OTROKA Z ATRETIČNO PARIETALNO CEFALOKELO
Chiara Močnik Pegan, Tita Butenko, Damjan Osredkar, Eva Vrščaj