Vsebina članka


Slovenska pediatrija 2010; 17: 217-226


Pregledni članek

TROMBOCITOPENIJA PRI NOVOROJENČKIH

A. Kovač
Razvojna ambulanta, Zdravstveni dom Kranj, Kranj, Slovenija

D. Paro Panjan
Klinični oddelek za neonatologijo, Pediatrična klinika, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Ljubljana, Slovenija

Izvleček

Trombocitopenija je ena najpogostejših hematoloških bolezni pri novorojenčku. Po nekaterih študijah je prisotna pri 1 do 5 % novorojenčkov, na intenzivnih enotah pa kar pri 20 do 35 % novorojenčkov. Lahko je posledica zmanjšane tvorbe ali povečane porabe trombocitov, zadrževanja trombocitov v vranici ali kombinacije vseh treh mehanizmov. V članku je prikazana opredelitev trombocitopenije glede na materine, placentarne in otrokove bolezni, ki jo povzročajo. Eden najpogostejših vzrokov trombocitopenije so okužbe. Najpogostejši vzrok težke trombocitopenije pri sicer zdravih novorojenčkih je aloimunska trombocitopenija. Najresnejši zaplet, ki lahko nastane pri težki trombocitopeniji, je znotrajlobanjska krvavitev. Pri obravnavi novorojenčka s trombocitopenijo moramo diferencialnodiagnostično upoštevati številne etiološke možnosti, odločitev o zdravljenju pa mora temeljiti na celoviti presoji klinične slike. V zadnjem delu članka je predstavljena analiza novorojenčkov s trombocitopenijo, obravnavanih na Kliničnem oddelku za neonatologijo Pediatrične klinike v Ljubljani od januarja 2000 do aprila 2005.

Ključne besede: trombocitopenija, novorojenčki, klinična slika, diagnostika, zdravljenje.


PDF članka