Vsebina članka


Slovenska pediatrija 2013; 20: 105-110


Pregledni članek

PRIPOROČILA ZA UPORABO INHALATORJEV V DOMAČEM OKOLJU

M. Oštir
Služba za pljučne bolezni, Pediatrična klinika, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Ljubljana, Slovenija

Izvleček

Zdravila v obliki aerosola so pri številnih dihalnih boleznih pogosto zdravljenje prve izbire. Dajanje zdravila omogočajo inhalatorji. Poznamo več vrst inhalatorjev, npr. pršilnik, vdihovalnik in nebulizer. Med seboj se razlikujejo po učinkovitosti razprševanja in končnem odmerku zdravila oziroma depoziciji zdravila v pljučih, na kar vplivajo številni dejavniki, kot so: lastnosti inhalatorja, velikost delcev aerosola, lastnosti zdravila ter bolnikovo zdravstveno stanje (stanje bolezni, vzorec in način dihanja ter tehnika vdihovanja zdravila). Da bi bilo zdravljenje učinkovito, moramo poskrbeti za ustrezno seznanjenost otrok oz. mladostnikov in njihovih staršev glede rokovanja z inhalatorji in glede tehnike vdihovanja. Izjemno pomembno je, da poskrbimo za preprečevanje prenosa mikroorganizmov in drugih neželenih primesi, kot so prašni delci in alergeni v domačem okolju.

Ključne besede: aerosol, inhalator, poučevanje, preprečevanje prenosa mikroorganizmov.


PDF članka