Vsebina članka


Slovenska pediatrija 2013; 20: 81-88


Pregledni članek

AKUTNE BOLEZNI ZGORNJIH DIHAL – KAKO LAHKO POMAGA MEDICINSKA SESTRA?

T. Grbec
Služba za pljučne bolezni, Pediatrična klinika, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Ljubljana, Slovenija

Izvleček

Akutne bolezni zgornjih dihal so najpogostejše okužbe dihal tako pri otrocih kot pri odraslih. Gre za bolezni, ki se prenašajo z ene osebe na drugo, širijo pa se po zraku s kašljanjem, z govorjenjem in s kihanjem. V skupinah otrok se okužbe širijo tudi z medsebojnimi stiki, s slino ali z nosnimi izločki. To se preprosto zgodi, ko se z roko ali predmetom dotaknemo ust ali nosu okuženega otroka in na ta način okužbo prenesemo na drugega otroka. Med otroki se bolezni dihal navadno širijo med inkubacijsko dobo. Včasih lahko otrok ali odrasel prenaša bolezen celo v primeru, ko sam ne zboli. Večina bolezni zgornjih dihal poteka v blagi obliki, otroci pa se pozdravijo brez posebnega zdravljenja (ali pa je le simptomatsko). Okužbe zgornjih dihal kljub enakim simptomom povzročajo različni virusi in bakterije. Pomemben znak bolezni je kašelj. V prispevku na kratko opisujemo različne bolezni zgornjih dihal ter vlogo medicinske sestre pri obravnavi otroka, ki se zdravi v bolnišnici. Predstavljamo tudi načine, kako lahko otroku pomagajo starši v domačem okolju.

Ključne besede: otrok, medicinska sestra, zdravstvena nega, bolezni zgornjih dihal.


PDF članka