Vsebina članka

Slovenska pediatrija 2019; 26: 284-287
42
- PDF članka
Prikaz primera

BRUGADA SINDROM PRI OTROCIH: PRIKAZ PRIMERA

Barbara Rebernik
Zdravstveni dom Velenje, Velenje, Slovenija

Uroš Mazič
Kirurška klinika, Klinični oddelek za otroško kirurgijo in intenzivno terapijo, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Bohoričeva ulica 20, Ljubljana, Slovenija

Izvleček

V članku je predstavljen primer sindroma Brugada pri otro­ku, ki se je izrazil z značilnimi spremembami v EKG posnet­ku in sinkopo ob vročinskem stanju. Bolezen je združena s povečanim tveganjem za nastanek prekatne tahiaritmije in nenadne srčne smrti pri mladih odraslih. Pri otrocih je sin­drom redek, najpogosteje pa se izrazi ob povišani telesni temperaturi. Edino učinkovito zdravljenje, ki zmanjšuje tveganje nena­dne srčne smrti pri sindromu, je vstavitev kardioverterja - defibrilatorja.

Ključne besede: Brugada sindrom, prekatne motnje ritma, nenadna srčna smrt, sinkopa, bolezni srca