Vsebina članka


Slovenska pediatrija 2016; 23: 124-131


Neopredeljeno

MULTIPLA SKLEROZA PRI MLADOSTNIKU – PRIPRAVA NA ŽIVLJENJE DOMA

J. Kolenc
KO za otroško, mladostniško in razvojno nevrologijo, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Pediatrična klinika, Ljubljana, Slovenija

V. Krkoč
KO za otroško, mladostniško in razvojno nevrologijo, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Pediatrična klinika, Ljubljana, Slovenija

Izvleček

V preglednem članku prikazujemo pomembna področja, ki jih mora upoštevati zdravstveno osebje pri pripravi mladostnika z multiplo sklerozo na življenje doma. Osrednjo vlogo v timu ima medicinska sestra, ki je tudi najpogosteje v stiku z bolnikom in z njegovimi svojci. Bolnika spremlja pri zdravljenju, ga uči samostojnega dajanja zdravil ter mladostnika in družino spodbuja pri življenju z multiplo sklerozo. Da bi razumeli in ustrezno spodbujali mladostnika pri obvladovanju bolezni, moramo poznati morebitne posledice bolezni in zdravljenja tako na telesni kot tudi na psihosocialni ravni. Simptomi multiple skleroze na zaznavnem, motoričnem in kognitivnem področju ter prejemanje imunomodulatornih zdravil pomembno vplivajo na vključevanje mladostnika v vsakodnevne dejavnosti. Pri svojem delu moramo upoštevati način spoprijemanja bolnika in družine z boleznijo ter poznati dejavnike, ki vplivajo na sodelovanje pri zdravljenju. V prispevku se tako dotaknemo tudi posebnosti doživljanja bolezni v mladostniškem obdobju. Z ustrezno načrtovano podporo na različnih področjih (dajanje zdravil, obvladovanje neželenih učinkov zdravil, sprejemanje bolezni, prilagoditve pri šolanju ipd.) lahko kot del multidisciplinarnega tima podpiramo kakovost življenja mladostnika z multiplo sklerozo in mu omogočimo čim bolj normalno življenje.

Ključne besede: multipla skleroza, mladostnik, sodelovanje pri zdravljenju, izobraževanje, vsakodnevno življenje, psihosocialne značilnosti.

Več ...